SPNJO o sobie

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB jest jednostką międzywydziałową. Pracownicy SPNJO prowadzą zajęcia z języka:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego,
 • rosyjskiego,
 • łacińskiego

 

Redakcja strony:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagania: umiejętność przekazywania (prezentacji) informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy ze specjalistami w swojej dziedzinie w języku obcym. Egzamin składa się z trzech części, z których wystawiana jest ocena łączna. Do każdej części egzaminator może zadawać pytania związane z podanymi zagadnieniami.

Przewidywany czas egzaminu: 20 minut .

Część I - przedstawienie się kandydata (autoprezentacja)

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się kandydata w kontekście pracy naukowo-zawodowej oraz nawiązanie i podtrzymanie rozmowy.

Przewidywany czas: 5 minut **

Proponowane zagadnienia:

 • przedstawienie zakładu/katedry, w którym pracuje kandydat oraz przedmiotu działalności i zainteresowań tego zakładu/katedry
 • dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu, osiągnięcia naukowe i zawodowe, udział w konferencjach, programach i projektach
 • przyszłe plany naukowo-zawodowe
 • język obcy w pracy kandydata - jak długo kandydat uczy się języka obcego, jak często wykorzystuje język obcy w pracy, np. w czasie konferencji, czytania literatury specjalistycznej, pisania prac w języku obcym, współpracy lub wymiany międzynarodowej
Część II - Prezentacja pracy doktorskiej

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji swojej pracy doktorskiej w języku obcym, udział w dyskusji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminatora w ramach dyskusji nad pracą doktorską.

 • Temat pracy doktorskiej należy podać egzaminatorowi na 1 miesiąc przed egzaminem.
 • Egzaminator ma prawo przerwać prezentację, jeżeli stwierdzi, że jest przygotowana na pamięć.

Przewidywany czas: 10 minut

Proponowane elementy prezentacji to przedstawienie:

 • tematu pracy
 • rodzaju i wyników badań oraz przedstawienie materiałów źródłowych, w tym materiałów w języku obcym
 • wybranych rozdziałów pracy lub etapów jej powstawania
 • metod i przedmiotu badań
 • wniosków
 • możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy
 • tendencji, badań lub osiągnięć w tej dziedzinie (temacie) w Polsce i/lub na świecie

Kandydat prezentuje swoją pracę doktorską z wykorzystaniem dostępnych pomocy technicznych i audiowizualnych. Po przedstawieniu pracy następuje udział w dyskusji/odpowiedzi na pytania egzaminatora.

Przykładowe pytania:

 • wykorzystanie materiałów (tekstów, wyników badań) w języku obcym
 • możliwości wykorzystania wyników pracy doktorskiej w dalszej pracy naukowej i/lub zawodowej
 • możliwości publikacji i popularyzacji swojej pracy i/lub wyników badań
Część III - Dyskusja

Celem tej części egzaminu jest poznanie umiejętności dyskusji (rozumienie pytań, argumentacja) kandydata. Za podstawę do dyskusji służy przygotowany uprzednio przez kandydata tekst fachowy.*)

Przewidywany czas: 5 minut

Przykładowe pytania:

 • Jaką ma Pan(i) opinię na temat (...) przedstawiony w artykule X?
 • Czy zetknęł(a) się Pan(i) w swojej pracy z działaniem/ działalnością opisaną w artykule Y?
 • Czy zgadza się Pan(i) z tezą zawartą w artykule Z?

* tekst, związany z szeroko pojętą dziedziną pracy zawodowej kandydata, wybiera egzaminator. Objętość tekstu: jeden tekst 5-stronicowy lub 5 tekstów jednostronicowych (format A4)

* Wydział Matematyki i Informatyki nie przeprowadza przewodów doktorskich. Natomiast Wydział Filologiczny egzaminuje swoich kandydatów - poza j. niemieckim - we własnym zakresie. W wypadku języka niemieckiego przebieg egzaminu jak podano wyżej.  

**Podczas trwania egzaminu nie jest przewidziany czas na przygotowanie się kandydata. Odstępstem od tej reguły jest część II dla doktorantów Wydziały Pedagogiki i Psychologii (na podstawej decyzji Rady Wydziału).

Opracowała mgr Marzena Lubaszewska, Zespół Lektorów Języka Angielskiego

Copyright ® 2000-2017 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Piotr Laskowski